fbpx

Florence-Ponte Santa Trinita by Mohammad Reza Atashazad

watercolour, 47cm x 32cm